Mimořádná opatření vyhlášená 8. 10. 2020

Mimořádná opatření vyhlášená 8. 10. 2020

4 min 31 s

Na základě usnesení Vlády ČR z 8. října 2020 byla přijata nová krizová opatření. Jak zasahují do sportovního sektoru?


Od 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 11. října 2020 do 23:59 hod platí následující:

 • Povoleny jsou pouze sportovní akce konané výhradně v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy (tedy i Svazem lyžařů ČR) do celkového počtu 130 osob
  • Limit 130 osob platí pouze pro vnitřní i venkovní akce.
  • Do počtu 130 osob se započítávají sportovci, organizátoři, rozhodčí i média.
  • Akce musí probíhat zcela bez diváků.
  • Akce/Soutěž/Závod musí být součástí termínové listiny Svazu lyžařů ČR, případně krajského Svazu lyžařů ČR.
  • Stejná pravidla platí i pro tréninkovou přípravu na takové akce
 • Ostatních hromadných akcí se může účastnit pouze 10 osob ve vnitřních prostorech a 20 osob ve vnějších prostorech. 
 • Mimo výše zmíněné organizované sportovní akce jsou uzavřena všechna vnitřní sportoviště (posilovny a fitness centra, tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, bazény a koupaliště a další tréninková a wellness zařízení).
Výkladové stanovisko České unie sportu k Usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020 č. 995 najdete ZDE.


Od 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. dochází k následující změně:

 • Všech hromadných akcí se může účastnit pouze 10 osob ve vnitřních prostorech a 20 osob ve vnějších prostorech.
 • Jsou bez výjimek pro sportovní akce uzavřena všechna vnitří sportoviště (posilovny a fitness centra, tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, bazény a koupaliště a další tréninková a wellness zařízení).
 • Ministerstvo zdravotnictví může udělit výjimku a určit speciální hygienicko-epidemiologické podmínky pro významné hromadné akce včetně sportovních, které se v tomto období podle krizového nařízení nesmí konat. 
 • Ve střediscích volného času a školních klubech je zakázána osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků.
 • Na druhém stupni základních škol je zakázána sportovní činnosti jako součást vzdělávání.
Mimořádná usnesení Vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 995-998 najdete ZDE.
Aktuální informace na www.vlada.cz a https://koronavirus.mzcr.cz.