Charakteristika úseku základního lyžování - co můžeme nabídnout?

Charakteristika úseku základního lyžování - co můžeme nabídnout?

2 min 4 s


  • propagujeme všechny formy lyžování s důrazem na nezávodní - sportovně rekreační aktivity v lyžování všech věkových, zdravotních a sociálních skupin obyvatel 
  • jsme jedno ze 47 akreditovaných zařízení  s dlouholetou tradicí v ČR,  které se zabývá vzděláváním lyžařských pedagogů podle nových předpisů MŠMT, platných od 1.5.2013
  • školíme interní kvalifikace praktikantů a  instruktorů základního lyžování, sjezdového lyžování i běžeckého lyžování
  • školíme profesní kvalifikaci Instruktor lyžování (150hod dotace), držitele opravňuje k vydání živnostenckého listu
  • školíme interní kvalifikaci Cvičitel lyžování (pro držitele IL 150),  jejímž splněním můžete využívat výhod karty a známky IVSI
  • ve spolupráci s FTVS UK školíme i nejvyšší kvalifikaci, Učitel lyžování
  •  prostřednictvím krajských úseků a jejich klubů a oddílů zajišťujeme pořádání veřejných a náborových soutěží a lyžařských akcí pro všechny